fbpx

Chcę zostać wizażystką. Działalność nierejestrowana a makijaż

działalność nierejestrowana a makijaż
Czego dowiesz się z tego wpisu?
-Jakie warunki musisz spełnić aby móc skorzystać z działalności nierejestrowanej
-Czy musisz posiadać kasę fiskalną
-Jak prowadzić dokumentację takiej działalności aby wszystko było legalne
-Czy możesz łączyć działalność nierejestrowaną z pracą na etacie
-Jakie ograniczenia wymusza na Tobie taka forma działalności

I nie tylko 🙂
 Działalność nierejestrowana wydaje się być świetnym pomysłem dla początkujących wizażystek. Czy rzeczywiście jest tak kolorowo? 
Informacje na temat działalności nierejestrowanej znajdziemy w Prawie Przedsiębiorców. Ustawę znajdziecie TUTAJ. 
Polecam Wam się z nią zapoznać, jeżeli zupełnie serio macie zamiar zdecydować się na prowadzenie działalności w takiej formie. Ja dzisiaj postaram się przybliżyć Wam temat najlepiej jak potrafię. Ale, że nie jestem prawnikiem, ani księgową to pomoże mi w tym ekspert Aleksandra Kwiatkowska z HejHo! księgowe. Czuwała ona także nad merytoryczną stroną wpisu.
Zacznijmy więc od tego jakie warunki musisz spełnić aby w ogóle móc myśleć o takim rodzaju działalności
Opierając się na treści ustawy:
1. Musisz być osobą fizyczną
(zakładam że jesteś :P) Nie możesz prowadzić działalności w formie spółki cywilnej.
.
2. Nie prowadziłaś działalności przez ostatnie 60 miesięcy tzn 5 lat.
I tu ważna uwaga od naszego eksperta – działalność nierejestrową mogą wykonywać też osoby, które w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG lub których wpis w CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r., nawet jeżeli w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 2018 r. wykonywały działalność gospodarczą.
.
3. Twój miesięczny przychód należny nie może być wyższy niż 50% minimalnego wynagrodzenia.
W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2250zł. Kwota której nie możesz przekroczyć co miesiąc w 2019r to 1125zł. Zwróć uwagę że mowa tutaj o przychodzie – nie dochodzie. Nie bierzemy więc w ogóle pod uwagę kosztów jakie ponosisz. Jak pewnie zauważyłaś, opłaca się to osobom które mają stosunkowo niskie koszty prowadzenia działalności. A jest tak w przypadku usług.
Dla porównania: wykonujesz makijaż, Twój przychód to 150zł, koszt zużytych kosmetyków jaki ponosisz w tym wypadku jest niewielki, powiedzmy do 50zł. Twoja koleżanka prowadzi sklep – sprzedaje produkt za 150zł za który zapłaciła hurtownikowi 120zł. Obie macie ten sam przychód (i jesteście coraz bliżej magicznej liczby 1125zł). Ty zarobiłaś (to dochód) ok 100zł a ona 30zł. 
.
W momencie w którym przekroczysz kwotę 1125zł masz obowiązek w ciągu 7 dni złożyć do CEIDG wniosek w celu rejestracji działalności. Warto więc wyliczyć sobie ile makijaży w ciągu miesiąca możesz wykonać aby nie przekroczyć tej liczby. W innym wypadku będziesz zmuszona działalność zarejestrować, nawet jeśli ten skok był jednorazowy, a pozostałe miesiące będą znów poniżej 1125zł.
.
Dodatkowo niemożliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowanej jeżeli działalność ta wymaga pozwoleń, koncesji itd. O tym niżej.
.
.
działalność nierejestrowana a makijaż
Co więcej powinnaś wiedzieć o działalności nierejestrowanej? 
Jesteś zwolniona ze składek do ZUS, jednak nie z podatków. Musisz rozliczać się z Urzędem Skarbowym, o czym także będzie niżej.
Odpowiadasz wobec prawa tak jak przedsiębiorca który prowadzi zarejestrowaną działalność. Nie ma między nimi rozróżnienia w przepisach. W związku z tym dotyczy Cię także Rodo.
Na start działalności nierejestrowanej nie możesz dostać dotacji z urzędu pracy dla osób bezrobotnych. Warunkiem przyznania dotacji jest rejestracja działalności. Jeżeli zależy Ci na otrzymaniu dotacji to pomyśl że w tej chwili rejestrując działalność można skorzystać z ulgi na start przez pierwsze pół roku oraz później dwa lata opłacać preferencyjne składki do ZUS.
A teraz kilka pytań do naszej ekspertki, którą przedstawiam Wam niżej 🙂 
Aleksandra Kwiatkowska z HejHo! księgowe  z zawodu ekonomista, od ponad 10 lat pracuje jako księgowa. Doświadczenie zdobywała w biurach rachunkowych, w tym w kancelarii biegłych rewidentów. Od dwóch lat prowadzi własną działalność gospodarczą – biuro rachunkowe, w którym zajmuje się zarówno sprawami podatkowymi, kadrowo-płacowymi jak i wsparciem merytorycznym przedsiębiorców i osób zamierzających otworzyć własną firmę lub pracujących na zasadzie działalności nierejestrowanej. Prywatnie żona, mama 6-letniej Darki i stała bywalczyni wszelkiej maści koncertów rockowych.

 

1. Czy można łączyć działalność nierejestrowaną z etatem/umową zlecenie/o dzieło?
Co do zasady nie ma przeciwwskazań by łączyć działalność nierejestrowaną z etatem, umową zlecenia lub umową o dzieło. Można więc jednocześnie pracować np. w ramach umowy o pracę i prowadzić “po godzinach” działalność nierejestrowaną.
Działalności nierejestrowanej nie można wykonywać w przypadku, gdy podjęcie danej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie przepisów ustaw szczegółowych. Szczegółową listę tego typu działalności można znaleźć TUTAJ
Jak widać z powyższego, ustawodawca w ogóle nie uzależnia możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej od pozostałych form pracy zarobkowej, wobec czego należy rozumieć, że nie ma przeciwwskazań by łączyć działalność nierejestrowaną z etatem lub umową zlecenia lub o dzieło.
2. Czy trzeba posiadać kasę fiskalną i wystawiać paragony, czy można wystawiać klientkom rachunki w inny sposób? 
W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej w branży beauty (mam tu na myśli usługi wizażystek, kosmetyczek) należy pamiętać o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Niestety sam fakt niebycia przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG nie zwalnia takiej osoby z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Co ważne – kasa fiskalna u wizażystki czy kosmetyczki powinna pojawić się już od pierwszej transakcji czyli nie ma tu zastosowania żadnej limit kwotowy transakcji. Dowodem zakupu usługi dla klienta będzie więc paragon z kasy fiskalnej (lub dodatkowo faktura jeśli klient o taką zawnioskuje). W przypadku zakupu kasy fiskalnej można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej czyli zwrotu kwoty maksymalnie 700 zł z urzędu skarbowego. Należy również pamiętać, że osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną i posiadającą kasę fiskalną obowiązują wszystkie przepisy dotyczące kas fiskalnych takie same jak te, które obowiązują pełnoprawnych przedsiębiorców.
3.Czy można wystawiać faktury dla innych firm? W jakiej formie?
Tak. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może wystawiać faktury zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i dla firm. Ustawodawca nie przewidział konkretnego wzoru faktury, może więc ona mieć dowolną formę, jednak musi koniecznie zawierać następujące elementy:
– datę wystawienia,
– numer kolejny,
– imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
– nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
– miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cenę jednostkową towaru lub usługi,
– kwotę należności ogółem.
.
.

działalność nierejestrowana a makijaż

 

4. Jak rozliczać podatek dochodowy w przypadku takiej działalności? Co z kosztami które ponosi się z tytułu działalności nierejestrowanej?
Podatek dochodowy z tytułu działalności nierejestrowanej rozlicza się na tzw. zasadach ogólnych tzn. w pierwszej kolejności należy ustalić dochód z działalności nierejestrowanej (liczony jako przychód pomniejszony o koszty) i ten dochód będzie stanowił podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że podatek dochodowy wyniesie 18% od obliczonego dochodu. Podatek  dochodowy z działalności nierejestrowanej obliczamy dopiero na etapie zeznania rocznego PIT za dany rok i odprowadzamy do urzędu jednorazowo w terminie do końca kwietnia. W przypadku działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku uiszczania tzw. zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku, tak jak robią to przedsiębiorcy. Przychody, koszty i dochód związane z działalnością nierejestrowaną wykazuje się w deklaracji PIT-36 w wierszu “działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1 ba ustawy”.
Wszelkie koszty związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej mogą być ujęte w rozliczeniu podatkowym przy wyliczeniu podatku dochodowego. Należy zadbać o odpowiednie udokumentowanie poniesionych kosztów czyli po prostu zbierać i przechowywać faktury związane z wydatkami, które ponosi osoba prowadząca działalność nierejestrowaną na potrzeby tej działalności – np. w przypadku usług wizażu będą to faktury za zakup kosmetyków, narzędzi do makijażu itp.
5.Czy istnieje możliwość skorzystania z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej jeśli prowadziło się działalność nierejestrowaną?
Co do zasady nie ma przeszkód by osoba, która prowadziła działalność nierejestrowaną lub wciąż ją prowadzi skorzystała z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków urzędu pracy. Kluczową sprawą tutaj jednak są warunki przyznawania takiej dotacji, które są dostępne w danym urzędzie pracy jak również kwestia formalnej możliwości rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Według aktualnie obowiązujących przepisów osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną może zostać zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna pod warunkiem, że spełnia wszelkie warunki wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. przede wszystkim jest zdolna i gotowa podjąć zatrudnienie oraz jej sumaryczny przychód miesięczny nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2019 roku jest to 1125 zł). W przypadku jednak gdy osoba, która prowadzi lub prowadziła działalność nierejestrowaną będzie zainteresowana uzyskaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej sugeruję w pierwszej kolejności skonsultować możliwość uzyskania takiej dotacji z lokalnym urzędem pracy.
Żeby nie było tak kolorowo na koniec muszę powiedzieć Ci, że jest pewien haczyk.
W przypadku działalności takiej jak świadczenie usług makijażu może istnieć prawdopodobieństwo, iż ZUS uzna, że wykonujesz zlecenie. W takim wypadku osoba która korzysta z Twoich usług powinna – tak jak jest to w przypadku umowy zlecenia – opłacić za Ciebie ZUS.
Sprawa jest oczywista jeśli świadczysz usługi dla firm, jednak taka sama sytuacja istnieje w przypadku gdy wykonujesz makijaż klientce indywidualnej.  Niestety ZUS nie ma jednoznacznego stanowiska w tej sprawie a różne osoby zapytane bezpośrednio w tym urzędzie udzieliły naszej ekspertce znacznie różniących się odpowiedzi. W takiej sytuacji najlepiej byłoby poradzić się radcy prawnego – taką też radę otrzymałyśmy od Pani z ZUS-u 😉
Podsumowując
Działalność nierejestrowana jest dobrą opcją w momencie gdy chcesz sprawdzić swój pomysł na biznes czy dorobić sobie do etatu. Najbardziej opłaca się osobom które mają stosunkowo niskie koszty prowadzenia takiej działalności – a tak jest w przypadku usług.
W branży beauty wymagane jest posiadanie kasy fiskalnej już od pierwszej transakcji (możesz jednak skorzystać ze zwrotu za kasę z Urzędu Skarbowego w wysokości do 700zł)
Pamiętaj że działalność nierejestrowana nie zwalnia Cię z podatków oraz odpowiedzialności prawnej (Rodo, sanepid).
Do rozważenia pozostaje także kwestia „ozusowania” usług świadczonych w ramach działalności nierejestrowanej, która jest niestety niejasna.

Marta 💄

lub udostępnij

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Napisz do mnie